שיתופי פעולה פוריים

אנחנו מאמינים בשיתופי פעולה
שמאפשרים לנו להשיג תוצאה טובה יותר

למדנו לעבוד בהרמוניה מול כל הגורמים – תשתית, מוניציפלי, מזמיני העבודה והגופים הממשלתיים – כדי להסיר חסמים, למנוע עיכובים ולעמוד בלוחות הזמנים. יש לנו שיתופי פעולה עם חברות בינלאומיות, בעיקר בשלב התכנון, שמובילים לפתרונות יוצאי דופן עבור לקוחותינו. במישור המקומי אנחנו משתפים פעולה עם חברות ניהול אחרות, כולל גישה משותפת למכרזים, כאשר כל צד מביא לידי ביטוי את חוזקותיו.

“להבין היטב גם את הצד של התכנון, גם
את הצד של מזמין העבודה וגם את הצד
של קבלן הביצוע”
מוריה אתר
מנהל BIM ומנהלת תכנון
דילוג לתוכן