תחומי פעילות

בניה ירוקה

החזון שלנו הוא ליזום ולשלב ככל האפשר בניה ירוקה ובת קיימה. בניה כזו משפרת את איכות החיים של המשתמשים, תוך כדי שמירה על הסביבה ועל איכות החיים גם של הדורות הבאים.

למרות שאין בארץ תקן מחייב, הכנסנו באופן וולונטרי את התקן האמריקאי לבניה ירוקה (LEED) גם לפרויקטים ציבוריים. ואת התקן הראשון בעולם לתכנון ותפעול בר קיימה של חניונים (Parksmart).

בניית הצללה/פרויקט שזר, ירושלים

בכל פרויקט ציבורי אנחנו שואפים לשלב ככל האפשר
טכנולוגיות ואלמנטים ירוקים וחשיבה על בניה בת קיימה
תוך התחשבות בבעלי החיים (אקולוגיה, סקר טבע עירוני)

יעילות בצריכת אנרגיה
שימוש באנרגיה סולרית
חיסכון במים
הצללה מקסימלית באמצעות

בניינים ועצים
שימוש בטכנולוגיות

מתקדמות
הקטנת נקודות ריכוז אשפה
בתת הקרקע ופינוי פסולת פנאומטית
גישה מקסימלית לאמצעי

התחבורה הציבוריים
עידוד והעדפה רכיבה על אופניים והליכתיות
(walkability) במרחב הציבורי ועוד.
דילוג לתוכן